0.00 EUR

Kategorijas
Ziņas tavā e-pastā

Sīkas sīpolpuķes var tikt audzētas un izmantotas dažādiem mērķiem - ziedināšanai ziemas mēnešos, grieztiem ziediem pavasarī vai arī vienkārši savam priekam piemājas puķu dobē vasarā. Mūsu piedāvātais sīpolpuķu klāsts ir bezgala liels un ne mazāks ir to pielietojums jūsu dārzos.

Vairums puķu sīpolu veido vairsīpolus jeb sīksīpolus. Ar sīpolu dalīšanu saprot procesu, kurā no mātessīpola atdala šos sīksīpolus un tos no jauna iestāda. Izšķir triju veidu sīpolus — tipiskos bumbiera formas “īstos” sīpolus, kādi ir tulpēm, puķu sīpolus, ko veido zvīņu kārtas, piemēram, liliju sīpoliņus, un bumbuļsīpolus, kādi raksturīgi krokusiem un ir stingrāki, saplacinātāki un ar īsāku mūžu, toties katru gadu sev līdzās veido jaunus bumbuļsīpolus.

Saknenis ir horizontāli zemes virsmai pazemē augošs stumbrs. Atsevišķos gadījumos saknenis var uzkrāt barības vielas, kā tas, piemēram, ir īrisiem (Iris). Sakneņi raksturīgi lielākoties viendīgļlapju klases augiem, kā piem. zilai vizbulītei vai majpuķītēm, taču var būt arī atsevišķiem divdīgļlapju klases augiem, kā piemēram zemkrūmu zilenēm. Sakneņus uzglabā sausā un no sala pasargātā vietā

No gumu puķēm jeb gumpuķēm populārākās ir dālijas, begonijas un kannas. Gumus nedrīkst uzglabā cieši noslēgtos traukos, polietilēna maisos, kur tiem nevar piekļūt gaiss, vai tādos uzglabāšanas traukos, kuros var veidoties kondensāts un mitrums. Uzglabāšanai gumus vislabāk ievietot sausās smiltīs, kūdrā vai zāģu skaidās.

Sipoliņi, gumi, sakneņi

captcha